نیلوفر استریو کاسکو (نوار کاست)

عنوان: نیلوفر
استریو: کاسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: زری خانم، یاردیگه داری، نیرنگ، الله، شب شب، پیراهن خال خال، وصله ناجور، ظالم بلا، دوری از تو، فردا خیلی دیره، آتش بجان، نا مادری

چاپ