مهوش استریو بالت (نوار کاست)

عنوان: مهوش
استریو: بالت
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دختر کوچی، چشم و مژگان، دیدم نگار خود را، یار فرنگ، تیغ ابرو، رنگ لبانت، یامولا، سکینه، حافظ، بگو بگو

چاپ