مهستا استریو چنگ (نوار کاست)

عنوان: مهستا
استریو: چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بت شکن، گل و گلدون، خداحافظ، دوست دارم، غم تنهائی، دلم تنگه، دریا، بی تو، دیار عشق، هستی من، بیگانه

چاپ