مجید فرهنگ استریو تاپ لاندا (نوار کاست)

عنوان: مجید فرهنگ
استریو: تاپ لاندا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نامحرم، کی گفته، آواز دهل، دشتی، تا نباشد چیزکی، یادته، عروسی لری، عزیزم، فریده، غروب پائیز

چاپ