مجید فرهنگ استریو سوپر موزیک (نوار کاست)

عنوان: مجید فرهنگ
استریو: سوپر موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروس، سفر، تورو میخوام، اون منم، پائیز، ناز شصت، خوشگله، چه سلامی چه علیکی، گل نسا، خوش باور، مادر، مارابس، یاد اون روزا

چاپ