مارتیک و کامبیز استریو سوپر دیسکو (نوار کاست)

عنوان: مارتیک و کامبیز
استریو: سوپر دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ماریتک: چشمای تو، طلوع از مغرب، مریخی، حریر، تو، کشتی زرورقی، حرف عاشقونه
کامبیز: کعبه، دیدی ایدل، گفتگو، بهای عمر، بی وفا
Un Uomo No، Canta Con Me

چاپ