مارتیک استریو آونگ (نوار کاست) شماره 169

عنوان: مارتیک
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آئینه، غرقابه درد، طلوع از مغرب، چشمای تو، مریخی، شاعر، تو، حریر، کشتی زرورقی، حرف عاشقونه، جاده سبز
Every Body Dance، Pastime Paradise، Sorry Seems Tobe

چاپ