مصطفی رستمی استریو بهرام (نوار کاست)

عنوان: مصطفی رستمی
استریو: بهرام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: جمیله، بغیر من کی بود، بسته، شیرین و فرهاد، من و غم، یادته، دردت چیه، نازی نازی، گریه شبانه، تسکین

چاپ