مصطفی رستمی استریو شهرزاد (نوار کاست)

عنوان: مصطفی رستمی
استریو: شهرزاد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نازی، معتاد، ایدل بگو، کور، گناه تو، دیوانه، تو بودی، وای بحال دلم، منم خدائی دارم، درد پنهون

چاپ