مانده میوه چی استریو آنیتا (نوار کاست)

عنوان: مانده میوه چی
استریو: آنیتا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: او بردم، ماه شب چارده، اشک رنگینی، ورد زبون، دل من، گریه نکن، کجا رفتی، عروس گلها، رود خونه دزفول، نشکن دل مارا، دختر دزفولی

چاپ