مازیار استریو ما (نوار کاست)

عنوان: مازیار
استریو: رویال
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ایران ایران، سراب، یوسف گمگشته، شوکت بودنم، معراج، آدم برفی، فریاد عشق، من و شمع، سالار، بت، باغچه، حرف بزن

چاپ