مازیار استریو گل آهنگ (نوار کاست)

عنوان: مازیار
استریو: گل آهنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: معراج، آدم برفی، فریاد عشق، من و شمع، سالار، بت، باغچه، ساقی، حرف بزن، عزیز، پیکره، شوکت بردنم

چاپ