مازیار (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مازیار
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: معراج، آدم برفی، فریاد عشق، من و شمع، سالار، بت، باغچه، ساقی، حرف بزن، عزیز، پیکره

چاپ