مازیار، محسن و حمید استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 633

عنوان: مازیار، محسن و حمید
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مازیار: ساقی، عزیز، حرف بزن، پیکره
محسن: تاول، گرداب، تک تک ساعت، شکست، دارم از یاد تو میرم، هوای خونه
حمید: فریب، همراه، حامی

چاپ