مازیار استریو صدف (نوار کاست)

عنوان: مازیار
استریو: صدف
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یوسف گم گشته، سراب، وطن من، معراج، فریاد عشق، من و شمع، سالار خسته، باغچه، ساقی، حرف بزن، عزیز، پیکر، ماهیگیر

چاپ