مازیار و گوگوش استریو کاسپین (نوار کاست)

عنوان: مازیار و گوگوش
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مازیار: کبوتر، همسر، ماهیگیر، عادت آرزوی فردا
گوگوش: مخلوق، تنهایی، پرنده، معشوقه، شاعر، باور کن، خوابم یا بیدارم، همسفر، ماه پیشونی، گل هزار پر

چاپ