گوگوش استریو پارس ویدیو (نوار کاست) شماره 3

عنوان: گوگوش
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بیزار، آتشفشان نو، قصه ی دو ماهی، نیمه گمشده، قصه ی بره و گرگ، تو اگر من اگر، بین ما هرچه بوده تموم شده، حرف(شعر خوانی)، حرف(ترانه)، دیگه نمیگم دوستت دارم، جمعه، هجرت(شعر خوانی)، هجرت(ترانه)، برای تو هیچ ندارم، نفس، من خواب دیده ام

چاپ