گوگوش و داریوش استریو Caltex (نوار کاست)

عنوان: گوگوش و داریوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مازیار: شهید
داریوش: نجات، آی عشق، نیستی، بن بست
گوگوش: سقف، منتظر
سهراب: همسنگر، جوانه
مرتضی: گمشده

چاپ