گوگوش استریو Caltex (نوار کاست) شماره 4

عنوان: گوگوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اتاق من، چله نشین، آخرین خبر، آهوی عشق، عید عاشق، پیر مشرق، با هم، دل کوک، عید عاشق(بدون کلام)

چاپ