گوگوش استریو MZM (نوار کاست) شماره 1

عنوان: گوگوش
استریو: MZM
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: همسفر، تقدیر، خلوت، دو ماهی، کولی، من آمده ام، پرسش، من و تو، کوه، دریایی

چاپ