گوگوش استریو Caltex (نوار کاست) شماره 2

عنوان: گوگوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: من و تو، من گنجشکای خونه، کی میدونه چی پیش میاد، آدما، دنیا وفا نداره، دو پنجره، اون منم، دل کدومه مشکل کدومه، گل پشت و رو نداره، دیگه گریه دلو وا نمیکنه، بین ما هرچی بوده تموم شده، قصه گوی پیر شهر، بره و گرگ، از همه رنگ

چاپ