گوگوش استریو ال کوردوبس (نوار کاست) شماره 2

عنوان: گوگوش
استریو: ال کوردوبس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مخلوق، معشوق، پرنده، شاعر، پل، ماه پیشونی، گل هزار پر، باورکن، همسفر، خوابم یا بیدارم، گنجشگها، من و تو، آدمها، دنیا وفا نداره، دو پنجره، کج کلاه خان، جاده، کیه کیه، حالا باور بکنم یا نکنم، گاهی خنده گاهی گریه، چوب میزنی

چاپ