گوگوش استریو تماشا (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: تماشا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حضرت عشق، نیمه گمشده من، هدیه، منو بشناس، مخلوق، دریغ، هجرت، شکایت، دریائی، گهواره، من آمده ام

چاپ