گوگوش استریو تاپ تن (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: تاپ تن
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرنده، معشوق، شاعر(گوگوش و مارتیک)، خلوت، ماه پیشونی، گل هزار پر، پل، باور کن، خوابم یا بیدارم، همسفر، حرف

چاپ