گوگوش استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 2

عنوان: گوگوش
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: من و گنجشکهای خونه، اون منم، کوه، دو پنجره، من و تو، بیا که داره دیر میشه، اشاره، اگه میشد چی میشد، بگو، انگشتر هزار نگین، مرداب، هم خونه من، گریه دلو وا نمیکنه

چاپ