گوگوش استریو زنگوله ها (نوار کاست) شماره 7

عنوان: گوگوش
استریو: زنگوله ها
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرسش، حضرت عشق، نفس، نیمه گمشده من، منو بشناس، غریب آشنا، نمیدونی تو بدون، آن روز فراموشم نمیشه، دنیا وفا نداره، اگه میشد، چی رو باور بکنم، قهر و ناز نکن

چاپ