گوگوش و ستار استریو دک (نوار کاست)

عنوان: گوگوش و ستار
استریو: دک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گوگوش: پل، ماه پیشونی، گل هزار پر، باور کن، خوابم یا بیدار، همسفر
ستار: فاتح، شام آخر، کاشکی، زخم، بهت، عسل

چاپ