گوگوش استریو حسرت (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: حسرت
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یک روز میاد، کتیبه، ریشه، حرف، کویر، بمون تا بمونم، غریب آشنا، شب شیشه ای، کولی، مرداب، من و تو، دو پنجره، بگو

چاپ