گوگوش استریو جشنواره (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: جشنواره
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حضرت عشق، نفس، غایب همیشه حاضر، من آمده ام، نیمه گمشده من، طلاق،دریغ، مرحم، هجرت، شکایت، آیرلیق

چاپ