گوگوش استریو پاپ (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: پاپ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غایب همیشه حاضر، نعمت عشق، نفس، نیمه گمشده من، منو بشناس، طلاق، من آمده ام، مرحم، دریغ، هجرت، شکایت

چاپ