گوگوش استریو ستاره (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: ستاره
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گهواره، مخلوق، پرنده، معشوق، شاعر، خلوت، ماه پیشونی، گل هزار پر، پل، باور کن، خوابم یا بیدارم، حرف، همسفر

چاپ