گوگوش استریو آکائی (نوار کاست) شماره 1

عنوان: گوگوش
استریو: آکائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حضرت عشق، نفس، نیمه گمشده من، منو بشناس، طلاق، من آمده ام، مرحم، دریغ، هجرت، شکایت، غایب همیشه حاضر

چاپ