گوگوش استریو شاد (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: شاد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نعمت عشق، نفس، نیمه گمشده من، منو بشناس، طلاق، من آمده ام، مرحم، دریغ، هجرت، شکایت، بین ما هرچه بوده تموم شده

چاپ