گوگوش استریو اشک شمع (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: اشک شمع
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ترانه هایی به زبانهای: ایرانی، عربی، هندی، انگلیسی و جوک

چاپ