گوگوش استریو پریما (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: پریما
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غریب آشنا، یه نفر یه روز میاد، کویر، کتیبه، ریشه، بمون تا بمونم، دریائی، کولی، شب شیشه ای، کوه، مرداب، من و تو، دوپنجره، من و گنجشکهای خونه، اون منم

چاپ