گوگوش استریو گل آهنگ (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: گل آهنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تقدیر، ما به هم نمی رسیم، حرف، قصه وفا، بیقرار، قصه گو، دریای انتظار، فلفل نبین چه ریزه، ناز تو بنازم، کوچه میعاد، ماهی خسته، ستاره

چاپ