گوگوش استریو جهان موسیقی (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: جهان موسیقی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حضرت عشق، نفس، نیمه گمشده من، منو بشناس، طلاق، من آمده ام، مرحم، دریغ، هجرت، شکایت، گمشده، پیشکش

چاپ