رنگارنگ استریو سوپر دیسکو (نوار کاست) آلبوم شماره 4

عنوان: رنگارنگ
استریو: سوپر دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: درخت
گوگوش: پیشکش، آدم و حوا
داریوش: اجازه، فریاد زیر آب
ستار: منو نترسون
ابی: رحم کن
لیلا فروهر: گل زرده
حبیب: مادر
سلی: ستاره
فرزین: رستن
کوروش یغمائی: ساقه
ابی لیتلز: چیکه چیکه

چاپ