گوگوش استریو پژواک (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: پژواک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیشکش، گمشده، فصل تازه، گهواره، آدم و حوا، مخلوق، پرنده، شاعر، پل، ماه پیشونی، باور کن، خوابم یا بیدار، همسفر

چاپ