گوگوش استریو نورنگ (نوار کاست)

عنوان: گوگوش
استریو: نورنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تقدیر، ما به هم نمی رسیم، حرف، قصه وفا، بیقرار، قصه گو، ای بیلیو، سیکستین داندلیونز، دریای انتظار، فلفل ببین چه ریزه، نازتو بنازم، کوچه میعاد، ماهی خسته، ستاره

چاپ