گوگوش و داریوش استریو کاست آلپ (نوار کاست)

عنوان: گوگوش و داریوش
استریو: کاست آلپ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گوگوش: طلاق، مرحم، من آمده ام، دریغ، هجرت، شکایت
داریوش: قلندر، جشن دلتنگی، خورشید خانم، اجازه، فریاد زیر آب

چاپ