گوگوش استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: گوگوش
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بمون تا بمونم، کولی، کوه، مرداب، گنجشگها، منو و تو، دو پنجره، جاده، کیه کیه، دو راهی(بدون کلام): پرواز، کوه، منو و تو، نمیاد

چاپ