پوران استریو آهنگ روز (صفحه گرامافون)

عنوان: پوران
استریو: آهنگ روز
مدت زمان: 60 دقیقه
سرعت: 33 دور
آهنگ ها: چشات میگه دوستم داری، صحرا قشنگه، ناز نکن، عاشق شدن دیوانگی داره، یک کلاغ چهل کلاغ، یک گل داشتم، شمع سحری، نه والله نه بالله، ای خدای مهربان، بینوای توام، کیه کیه در میزنه

چاپ