رامش استریو آهنگ روز (صفحه گرامافون)

عنوان: رامش
استریو: آهنگ روز
مدت زمان: 60 دقیقه
سرعت: 33 دور
آهنگ ها: آواره‌ی جهان، اگه صبح نشه امشب، دریا دریا، بی تو من کسی ندارم، دیگه بسه دل من، شیطونک، غریبه، نم نم باران میاد، بی تو دلم تنگه، اسیر، لب لب من

چاپ