گیتی استریو آهنگ روز (صفحه گرامافون)

عنوان: گیتی
استریو: آهنگ روز
مدت زمان: 60 دقیقه
سرعت: 33 دور
آهنگ ها: دل بلهوس، گل مریم، آتش عشق که خاموش نمیشه، دل من گریه نکن، کتاب غم، دیوار جدایی، دل ترا میخواد، تاوقتیکه من بمیرم دل بمیره، تسبیح صد دونه، ریزه ریزه، شادی با من قهره، بمن نخند

چاپ