شماره 472 استریو Orfeh (صفحه گرامافون)

عنوان: شماره 472
استریو: Orfeh
مدت زمان: 5 الی 6 دقیقه
سرعت: 45 دور
آهنگ ها:
Aretha Franklin: Think
The Monkees: Valler
Cliff Richard: Congratulations
Ester & Abi Ofarim: Morning Of My Life

چاپ