شماره 462 استریو Orfeh (صفحه گرامافون)

عنوان: شماره 462
استریو: Orfeh
مدت زمان: 5 الی 6 دقیقه
سرعت: 45 دور
آهنگ ها:
Dimitri Dourakin: Casatschok، Toi Toi Toi
Dori Chezzi: Casstschok
Sava Neagu: IL Ballo Dell'accoglienza

چاپ