شماره 454 استریو Orfeh (صفحه گرامافون)

عنوان: شماره 454
استریو: Orfeh
مدت زمان: 5 الی 6 دقیقه
سرعت: 45 دور
آهنگ ها:
Sunlight: Oh What A Kiss، Gisel
Frankline: Respect
Albano: Nel Sole

چاپ