شهرام ناظری استریو Caltex (سی دی)

عنوان: شهرام ناظری
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آواز بیات ترک، قطعه شوریده، غزل دگر باره بشوریدم، مثنوی ساز و آواز، غزل مرده بُدم زنده شدم، مجنون، غزل مرا گوئی که چونی، صبوح، غزل بیائید بیائید
تکنواز حسین علیزاده: دستگاه شور
خزان، سازو آواز، غزل درد عشقی کشیده ام که، شورانگیز دونوازی تار، بیا ساقی(تصنیف)، بیا ساقی(مولوی)

چاپ