شهیار قنبری استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: شهیار قنبری
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قدغن، حرف، لالالا دیگه بسه گل لاله، ناب
Our children will remember، Forbidden، Rise up

چاپ